Home

Wij hebben nog plek voor de dagbestedinggroep 16+ (maandag t/m vrijdag).

De dagbestedinggroep 6+ zit helaas vol.


Zorgboerderij de Piet is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, ontwikkelingsproblemen, gedragstoornissen waaronder AHDH, autisme en andere aanverwante stoornissen,

 

Het doel van zorgboerderij de Piet is het begeleiden van deelnemers waarbij:

 - iedere deelnemer het beste uit zichzelf mag halen en waarbij wordt gekeken 

   naar mogelijkheden en kansen 

 - in een natuurlijke omgeving samen wordt gewerkt, geleerd en gespeeld. 

 - het ontlasten van de thuissituatie een belangrijke rol speelt

 - de ontwikkeling centraal staat

 - iedereen kan boeren op eigen niveau.

 

Sinds juli 2004 biedt zorgboerderij de Piet dagbesteding aan twee groepen: 

 

Dagbesteding 16+ 

Deelnemers tussen de 16 en 60 jaar komen van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 15.30 uur. 


Dagbesteding 6+

Op zaterdag wordt dagbesteding geboden aan kinderen van 6 t/m 16 jaar. 


Zorgboerderij de Piet hanteert de volgende uitsluitingscriteria:

 - behandeling

 - verslavingszorg

 - opvang aan ex-gedetineerden

 - zorg aan deelnemers met een ernstige psychisch of psychiatrische stoornis

 - zorg voor deelnemer met ernstige agressieproblematiek

 - zorg voor deelnemers die onveilig zijn voor de huidige deelnemersgroep.

 

We zorgen er gewoon voor dat we met z’n allen een zinvolle en gezellige dag beleven!